Əlaqədə olmaq

Yossi Moshe - Vasif Musayev
+972 054-5567678     
azerbaycanlilar.com@gmail.com